19758 01 hd

Posted on by Georg 1973

Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden vid års allmänna fastighetstaxering. S't a, t ens "o ffe uti—ig a, Tuititéfdf '- lK rfo n 01 ogi-s k...

+
  • 1